© 202LAWLINKVN Law LLC | Terms of Use

  • thanhnguyen056

XỬ LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19.

Updated: 2 days ago
1. Trong thời gian người lao động bị cách ly bắt buộc do nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với người dương tính với Covid-19 nên phải nghỉ làm, Công ty có trách nhiệm trả lương cho người lao động hay không?

Bộ luật lao động 2012 ("BLLĐ") và các văn bản pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm đều không có quy định về vấn đề này. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp có thể cần nhắc tùy nghi áp dụng phương án thích hợp phụ thuộc vào tình hình cụ thể, chính sách nhân sự, các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và cả hoàn cảnh của người lao động ("NLĐ"). Theo tìm hiểu thì thực tế hiện nay các doanh nghiệp thường tính các ngày nghỉ làm đi cách ly là ngày phép năm cho NLĐ, nếu số ngày phép năm của NLĐ còn lại ít hơn số ngày nghỉ làm đi cách ly thì có thể cân nhắc áp dụng các phương án theo các quy định khác của BLLĐ như liệt kê tại mục 2 dưới đây.

2. Những biện pháp mà BLLĐ cho phép áp dụng để xử lý mối quan hệ lao động trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 gây ra bao gồm:* Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng hiện nay như sau:

- Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

- Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

- Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

- Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.


** Thông báo trước đến NLĐ về việc chấm dứt HĐLĐ trước:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.


LLVN đang triển khai chương trình tư vấn pháp lý miễn phí đối với doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân và nhóm khởi nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu, có thể đăng ký thông qua website này hoặc liên hệ với chúng tôi tại: info@lawlinkvn.com; hotline: +84 908 107 788.


Đội ngũ Lawlink Việt38 views