top of page

RECOGNITION & ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS IN VIET NAM (P4)

Updated: Dec 16, 2022


PART 4. RECOMMENDATIONS TO APPLICANTS FOR RECOGNITION & ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS IN VIETNAM


(Cuộn xuống để đọc Tiếng Việt )In this section, we would like to share some practical experiences to those who have foreign arbitral awards that need to be recognized and enforced in Vietnam:


1. Know of the law, where and how it is applied: It is necessary that the requesting party should know well provisions on conditions & procedures for requesting recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam; seeking for advice and guidance from lawyers and professionals who are experienced in the field is vital.


2. Early preparation: an early preparation, including preparing and ensuring that the application is supported with all sufficient evidence will help applicant to have a solid ground to protect his request when it comes to further request of clarification from the judge or argument from defendant.


3. Conduct due diligence, know pros and cons: before filling an application, it is advisable that the request party should conduct a due diligence on the judgment enforcer and evaluate possibilities of enforcement of the arbitral awards. The due diligence will help to clearly define an appropriate legal strategy, including consideration of whether to file a request for recognition and enforcement of foreign arbitration, and to avoid wasting time, effort and money in pursuing the recognition and enforcement procedures.


4. Full access to information: if the request party authorise a representation to apply recognition and enforcement of a foreign arbitral award in Vietnam, the representation will need to learn everything about the arbitral awards and the actual occurance of the arbitration process. By learning the case and every detail of it, the representation will help to best prepare the application and to successfully protect the applicant.


5. Process matters! One of the common reasons why an award may not be recognized and enforced in Vietnam is because of “incorrect arbitration procedures”; Therefore, the requesting party should collect sufficient evidence about the foreign arbitration proceedings according to the time evolution of the proceedings, including evidence of the transfer of information, notice of the arbitrator to the parties concerned.


This article is written by Lawyer Nguyen Thi Kim Thanh, with practical experience contributions from Lawyer Nguyen Xuan Thanh. This article is for reference only, and has references to the data from internet source (https://bitly.com.vn/98iql0). The author of the article and LLVN as well as any personnel of LLVN shall not be responsible for the use of the article for any purpose by the reader(s). The topic of the article is a complicated one, and there are many issues that the author has not yet practiced and analyzed further. We welcome and thank you for any comments and contributions.


Trong phần thứ tư này, chúng tôi xin chia sẻ một số lưu ý đến những tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiến hành thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:


1. Hiểu luật, điều kiện và cách thức áp dụng: Bên có yêu cầu CNVCTH PQTTNN tại Việt Nam cần nắm rõ các quy định về điều kiện & thủ tục yêu cầu CNVCTH PQTTNN tại Việt Nam; Tìm kiếm lời khuyên và hướng dẫn từ các luật sư và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này là rất quan trọng để không chệch hướng từ đầu.


2. Chuẩn bị sớm nhất có thể: việc chuẩn bị sớm, bao gồm chuẩn bị và đảm bảo rằng đơn yêu cầu được hỗ trợ với đầy đủ các bằng chứng sẽ giúp người nộp đơn có cơ sở vững chắc để bảo vệ yêu cầu của mình khi có yêu cầu làm rõ thêm từ thẩm phán hoặc lập luận phản bác từ bên phải thi hành phán quyết.


3. Đánh giá khả năng thực thi phán quyết của bên phải thực thi: trước khi nộp đơn yêu cầu CNVCTH PQTTNN, bên yêu cầu nên tiến hành thẩm định để đánh giá tình trạng và khả năng thi hành phán quyết của bên phải thi hành phán quyết. Việc thẩm định sẽ giúp xác định rõ ràng một chiến lược pháp lý phù hợp, bao gồm cả việc xem xét có nên nộp đơn yêu cầu CNVCTH PQTTNN hay không, tránh lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc trong việc theo đuổi các thủ tục CNVCTH mà không đạt được kết quả khả dĩ.


4. Trao cho người đại diện đầy đủ thông tin: nếu bên yêu cầu CNVCTH PQTTNN ủy quyền cho luật sư đại diện tiếnhành thủ tục CNVCTH PQTTNN tại Việt Nam, người đại diện sẽ cần tìm hiểu mọi chi tiết về phán quyết trọng tài và diễn biến thực tế của quá trình tố tụng trọng tài. Khi thông suốt mọi vấn đề, người đại diện sẽ giúp chuẩn bị tốt nhất đơn yêu cầu CNVCTH QPTTNN, cũng như khả năng bảo vệ thành công cao hơn.


5. Quy trình quan trọng! Một trong những lý do phổ biến khiến một PQTTNN có thể không được công nhận và chothi hành ở Việt Nam là do “thủ tục trọng tài không chính xác”; Do đó, bên yêu cầu cần thu thập đầy đủ chứng cứ về quá trình tố tụng của Trọng tài nước ngoài theo diễn biến thời gian của quá trình tố tụng, bao gồm cả bằng chứng về việc chuyển giao thông tin, thông báo của Trọng tài cho các bên liên quan.


Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, với đóng góp kinh nghiệm thực tiễn từ Luật sư Nguyễn Xuân Thành, dùng cho mục đích tham khảo, và có tham chiếu đến các số liệu thống kê từ nguồn internet (https://bitly.com.vn/98iql0). Tác giả bài viết và LLVN cũng như bất cứ nhân sự nào của LLVN sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bài viết vào bất cứ mục đích nào của người đọc. Chủ đề của bài viết là một lĩnh vực phức tạp và còn nhiều vấn đề mà tác giả bài viết chưa có điều kiện thực hành, phân tích sâu hơn. Mọi ý kiến góp ý, trao đổi thêm về chuyên đề này xin gửi về info@lawlinkvn.com. LLVN và tác giả chân thành cảm ơn quý bạn đọc. --------------------------------------- Lawlink Việt Nam (LLVN) cung cấp các dịch vụ tư vấn, đại diện trong hoà giải tranh chấp, tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại toà án và thủ tục tố tụng trọng tài, bao gồm đại diện cho khách hàng trong công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. LLVN commits to provide world-class legal solutions in consulting and representing clients in mediations and litigations under Civil Procedure and Arbitration Proceedings, including representation for applicants in recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Vietnam. --------------------------------- 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 Website: www.lawlink.com Instagram: lawlink.vietnam Facebook: Lawlink Vietnam Phone: +84 908107788 Address: Vietnam Business Center Building, No. 57-59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City

67 views0 comments
bottom of page