top of page

FAREWELL TO INTERN AMIR/CHIA TAY THỰC TẬP SINH AMIR

Updated: Sep 25, 2019


In the first few days of April 2016, at Lawlink Vietnam headquarter, HCM city celebrated the farewell party of one of the first intern of 01/2016 internship program – Mr Amir Mottaghi.


Amir is a student at Patheon Assas II University in Paris, France and he has finished the exchange program NCS between Patheon Assas II Paris and HCMC National University recently. Within 05 months intern at Lawlink VN (11/2015-04/2016).


Amir, together with other co-counsel in Lawlink VN HCM and interns, has participated in many project including consultancy and intensive research on Vietnamese law, especially on foreign investment in Vietnam. Say goodbye to Lawlink VN, Amir will continue his career path at a Private Bank in Dubai.

Lawlink Vietnam congratulates Amir on finishing the internship program and wishes Amir to continue walking on his exciting journey and gaining plenty of success.


Những ngày đầu tháng 4/2016,  LLVN đã  chia tay một trong những thực tập sinh khóa 1/2016 - Luật sư Amir Mottaghi.


Amir là luật sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ trường đại học Patheon Assas II ở Paris, Pháp, và vừa kết thúc chương trình trao đổi NCS giữa Đại học Patheon Assas II Paris và Đại học quốc gia TP. HCM. Trong thời 05 tháng tập sự tại Lawlink VN (11/2015 – 04/2016), Amir đã cùng với các luật sư của Lawlink VN HCM và các thực tập sinh khác tham gia vào một số dự án tư vấn và dự án nghiên cứu chuyên sâu về luật Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.


Chia tay Lawlink Việt Nam, Amir tiếp tục sự nghiệp của mình tại một Ngân hàng ở Dubai. Lawlink Việt Nam chúc mừng Luật sư Amir đã hoàn thành xuất sắc chương trình tập sự và chúc cho anh một hành trình mới thú vị và thành công. 


HR TEAM, LLVN

6 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page